Tay cầm Bluetooth Gen Game S3

Gen Game S3 là tay cầm chơi game kết nối Bluetooth rất nổi bật. Đây là thiết bị cần thiết cho những tín đồ chơi game trên Kính thực tế ảo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Bấm và giữ nút Home trong 5 giây, khi nào thấy 4 đèn quanh nút Home sáng thì bỏ tay.

– Dùng thiết bị dò quét Bluetooth và kết nối.

tay-cam-bluetooth-gen-game-s3