Tag: Kính VR Shinecon 2

Kính VR Shinecon 2 + Gamepad

Kính thực tế ảo Homido là một thương hiệu khá nổi tiếng trong những năm qua. Với thiết kế bao gồm một bộ khung với dây cao su để có thể bám sát vào đầu người xem. Thấu kính có

Kính VR Shinecon 2 (Phiên bản 2016)

Kính thực tế ảo VR Shinecon 2 là phiên bản tiếp theo của thương hiệu kính thực tế ảo Shinecon, một thương hiệu quá quen thuộc với người dùng VR Việt Nam. Với phiên bản mới nhất này, đã có

Kính VR Shinecon 2 + Gamepad

Kính thực tế ảo VR Shinecon 2 là phiên bản tiếp theo của thương hiệu kính thực tế ảo Shinecon, một thương hiệu quá quen thuộc với người dùng VR Việt Nam. Với phiên bản mới nhất này, đã có