Tag: Kính View Master

Kính View Master Virtual Reality Starter Pack

View Master Virtual Reality là phiên bản mới nhất kính thực tế ảo do hãng Mattel phát triển và sản xuất. Đây là một trong những hãng được Google chứng nhận đạt chuẩn sản xuất Google Cardboard tốt nhất và