Tag: Kính thực tế ảo VR Remax

Kính thực tế ảo VR Remax (Trắng)

Kích thước thấu kính: 42mm Chất liệu đệm mặt: Đệm mặt bọc da Thu phóng to với góc rộng cho hình ảnh lớn tới 300inch Phần thiết kế VR Remax chắc chắn; ôm đầu Kích thước điện thoại: không quá