Tag: Kính thực tế ảo VR Mini

Kính thực tế ảo VR Mini (màu trắng)

Model : VR MINI Loại kính : 3D Glasses Chất liệu kính : Passive 3D Glasses Màu sắc : Trắng Màn hình điện thoại tương thích : 4,5 – 5,5 inch Tính năng Tính năng : xem phim 3D, xem