Tag: Kính thực tế ảo VR Box 3D

Kính thực tế ảo VR Box 3D

Kính thực tế ảo VR Box kết hợp thấu kính quang học và điện thoại smartphone giúp chúng ta cảm nhận hình ảnh 2D, 3D nổi chân thực và ấn tượng, với cảm giác như tất cả đang thực sự