Tag: kính thực tại ảo

Game, Ứng dụng nổi bật cho kính thực tế ảo

1. Cardboard Cardboard là một ứng dụng phát triển bởi Google, nơi liên kết tới một kho ứng dụng, tiện ích cho kính thực tế ảo. Cardboard chứa gần như đầy đủ các thứ bạn cần cho VR như Trò