Tag: Kính Red Shades Cardboard VR

Kính Red Shades Cardboard VR

Red Shades Cardboard VR là phiên bản đặc biệt kính thực tế ảo in hình kính đỏ do hãng KnoxLabs sản xuất tại Mỹ. Đây là một trong 4 hãng được Google chứng nhận đạt chuẩn sản xuất Google Cardboard