Tag: Kính Oculus Rift

Kính Oculus Rift

Oculus Rift là kính thực tế ảo đang được chú ý nhất trên thị trường hiện nay. Độ nóng của nó luôn được các fan của VR theo dõi tường ngày. Oculus là thương hiệu được Facebook mua lại với