Tag: Kính Microsoft Hololens

Kính Microsoft Hololens

HoloLens là  kính thực tế ảo không giống như Oculus Rift hoặc Google Cardboard, chúng ta không cần vào những căn phòng kín được lắp đặt các thiết bị đặc biệt hoặc che toàn bộ tầm nhìn bằng một chiếc