Tag: Kính KnoxLabs Classic VR

Kính KnoxLabs Classic VR

KnoxLabs Classic VR là phiên bản mới nhất kính thực tế ảo do hãng KnoxLabs sản xuất tại Mỹ. Đây là một trong 4 hãng được Google chứng nhận đạt chuẩn sản xuất Google Cardboard tốt nhất: https://www.google.com/get/cardboard/get-cardboard.html Hỗ trợ