Tag: Kính I AM CARDBOARD VR

Kính I AM CARDBOARD VR – Cardboard 2.0

Hỗ trợ smartphone Android 4.1 trở lên có màn hình từ 3.2 inch đến 6 inch như: Google Nexus 4, Nexus 5, Samsung Galaxy S4, S5, Samsung Galaxy Nexus, Motorola Moto X… Đặc biệt hỗ trợ iPhone 6 và iPhone