Tag: Kính I AM CARDBOARD DSCVR

Kính I AM CARDBOARD DSCVR

I AM CARDBOARD DSCVR là phiên bản mới nhất kính thực tế ảo do hãng I AM CARDBOARD phát triển và sản xuất mới được giới thiệu vào đầu năm 2016. Hỗ trợ smartphone Android 4.1 trở lên có màn