Tag: Kính Fiit VR 2N

Kính Fiit VR 2N

Fiit VR là một thương hiệu kính thực tế ảo đang rất được chú ý với 2 sản phẩm chính là Fiit VR 2N và Fiit VR 2S, trong đó Fiit VR 2N là sản phẩm cao cấp chủ đạo.