Tag: Kính Dodocase Cardboard

Kính Dodocase Cardboard V1.2

DoDocase Cardboard V1.2 là phiên bản mới nhất kính thực tế ảo do hãng DoDocase sản xuất tại Mỹ. Đây là một trong 4 hãng được Google chứng nhận đạt chuẩn sản xuất Google Cardboard tốt nhất. Hỗ trợ tất