Tag: Bộ Kính VR-BOX ICHITECH Full HD

Bộ Kính VR-BOX ICHITECH Full HD và miếng dán thể thao iPhone 5

Thông tin sản phẩm Kính thực tế ảo VR BOX: – Tên sản phẩm: VR BOX – Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng – Chất liệu thấu kính: Pha lê – Kích thước thấu kính: 42mm – Chất liệu đệm