Tag: Bộ kính thực tế ảo

Bộ kính thực tế ảo VR-BOX ICHITECH Full HD và ốp kiêm giá đỡ dành cho iPhone 6Plus

Thông tin sản phẩm Kính thực tế ảo VR BOX: – Tên sản phẩm: VR BOX – Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng – Chất liệu thấu kính: Pha lê – Kích thước thấu kính: 42mm – Chất liệu đệm

Bộ Kính thực tế ảo VR-BOX ICHITECH Full HD

Thông tin sản phẩm Kính thực tế ảo VR BOX: – Tên sản phẩm: VR BOX – Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng – Chất liệu thấu kính: Pha lê – Kích thước thấu kính: 42mm – Chất liệu đệm