Tag: Bộ Kính thực tế ảo VR

Bộ Kính thực tế ảo VR Case 5Plus RK5 thế hệ thứ 5

MẮT KÍNH 3D VR CASE sử dụng một hệ thống gồm nhiều lớp thấu kính khác nhau có tác dụng lọc các tấn số ánh sáng khác nhau. Với hệ thống thấu kính này, MẮT KÍNH 3D VR CASE đã