Kính thực tế ảo VR Remax (Trắng)

Kích thước thấu kính: 42mm
Chất liệu đệm mặt: Đệm mặt bọc da
Thu phóng to với góc rộng cho hình ảnh lớn tới 300inch
Phần thiết kế VR Remax chắc chắn; ôm đầu
Kích thước điện thoại: không quá 8.2cm chiều rộng; 16.5cm chiềudài

more

kinh-thuc-te-ao-vr-remax-trang